Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

MEMBERS

STAFF

No. Name Affiliation Title
1 Prof. Dr. Sc. Nguyen Hoang Luong Vietnam National University,University of Science Program Director
2 Prof. Dr. Eng. Yoji Shibutani Osaka University Program Director
3 Dr. Pham Tien Thanh Vietnam Japan University Program Coordinator /Lecturer
4 Nguyen Thi Huong Vietnam Japan University Program Assistant
5 Dr. Dinh Van An Vietnam Japan University JICA Expert/Lecturer
6 Dr. Bui Nguyen Quoc Trinh Vietnam Japan University Senior Lecturer
7 Dr. Nguyen Quoc Hung VNU Hanoi University of Science Visiting Research

STUDENTS

Intake 2016-2018

 • 1. Đào Duy Cường
 • 2. Ngô Thị Thu Dinh
 • 3. Phạm Thị Dung
 • 4. Nguyễn Văn Dũng
 • 5. Lương Hữu Đức
 • 6. Trần Ngọc Lân
 • 7. Bùi Đức Trí
 • 8. Nguyễn Thị Tươi

Intake 2017-2019

 • 1. Phạm Đình Đạt
 • 2. Đào Trung Đức
 • 3. Nguyễn Thanh Hải
 • 4. Lê Thị Hiền
 • 5. Phạm Trọng Lâm
 • 6. Tạ Thị Lương
 • 7. Hồ Ngọc Nam
 • 8. Lô Tuấn Sơn
 • 9. Trần Kỳ Thanh
 • 10. Vũ Minh Thông