Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

Thành viên

Nhân viên

STT Họ Tên Đơn vị công tác Chức vụ
1 GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội Giám đốc Chương trình
2 GS. Yoji Shibutani Trường Đại học Osaka Giám đốc Chương trình
3 TS. Phạm Tiến Thành Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc Gia Hà Nội Điều phối chương trình, giảng viên
4 Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc Gia Hà Nội Trợ lý chương trình
5 TS. Đinh Văn An Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc Gia Hà Nội Chuyên Gia JICA /Giảng viên
6 TS. Bùi Nguyên Quốc Trình Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc Gia Hà Nội Giảng viên
7 TS. Nguyễn Quốc Hưng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội Nghiên cứu viên mời

Học viên

Học viên khóa học 2016-2018

 • 1. Đào Duy Cường
 • 2. Ngô Thị Thu Dinh
 • 3. Phạm Thị Dung
 • 4. Nguyễn Văn Dũng
 • 5. Lương Hữu Đức
 • 6. Trần Ngọc Lân
 • 7. Bùi Đức Trí
 • 8. Nguyễn Thị Tươi

Học viên khóa học 2017-2019

 • 1. Phạm Đình Đạt
 • 2. Đào Trung Đức
 • 3. Nguyễn Thanh Hải
 • 4. Lê Thị Hiền
 • 5. Phạm Trọng Lâm
 • 6. Tạ Thị Lương
 • 7. Hồ Ngọc Nam
 • 8. Lô Tuấn Sơn
 • 9. Trần Kỳ Thanh
 • 10. Vũ Minh Thông