Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

Thông điệp từ giám đốc chương trình

“Công nghệ Nano là lĩnh vực làm thay đổi thế giới. Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nano của Trường Đại học Việt Nhật hướng đến đào tạo nguồn nhân lực dự kiến ​​sẽ phát triển và cải tiến các ngành công nghiệp và học thuật Việt Nam vì sự phát triển quốc gia trong tương lai. Đặc biệt, chương trình này chú trọng khả năng tìm hiểu các hiện tượng của các đối tượng ở kích thước nano với cấp độ lượng tử, đào sâu suy nghĩ và giải quyết các vấn đề phức tạp để tạo ra những bước đột phá không ngừng của công nghệ cao. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho học viên nhãn quan liên ngành thông qua chương trình có cấu trúc hợp lý được giảng dạy bởi các giảng viên quốc tế chuyên nghiệp. Học viên có thể nhận được nhiều kiến thức đa ngành, liên ngành để hình thành các ý tưởng sáng tạo và định hướng cho tương lai. Chúng tôi chào đón những bạn trẻ, những người có động lực cao và năng lực tiềm tàng cho chương trình công nghệ Nano của Trường Đại học Việt Nhật.”

 • GS.TSKH.

  Nguyễn Hoàng Lương

  Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Giám đốc Chương trình
  Chương trình Công nghệ Nano

 • GS.TS.

  Yoji Shibutani

  Đại học Osaka
  Đồng giám đốc chương trình
  Chương trình Công nghệ Nano

  Osaka University
  Graduate School of Engineering

CÁC LỢI THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH