Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu Chương trình đào tạo

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Nano của Trường Đại học Việt Nhật có mục tiêu:

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng đảm nhiệm các vị trí cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tại công ty công nghệ có vốn đầu tư của nước ngoài và các công việc chuyên môn khác trong các công ty ứng dụng Công nghệ Nano vào sản xuất; cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học; cán bộ quản lý khoa học, công nghệ cao trong các cơ quan nhà nước. Học viên tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học bậc tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản và thế giới.

Chương trình đào tạo

Chương trình được thiết kế với 64 tín chỉ, bao gồm các học phần cốt lõi của chuyên ngành và các học phần tự chọn định hướng theo các lĩnh vực chuyên sâu.

Học phần Số
tín chỉ
Khối kiến thức chung
Triết học 3
Tiếng Nhật 6
Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
Các học phần bắt buộc 16
Khoa học bền vững cơ sở 3
Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho Khoa học bền vững 3
Cơ học lượng tử 3
Nhiệt động học và cơ học thống kê 2
Nhập môn Khoa học và Công nghệ Nano 3
Thực hành Khoa học và Công nghệ Nano 2
Các học phần tự chọn 18/36
Tiếng Anh nâng cao 4
Tính toán trong Khoa học vật liệu nano 3
Phân tích cấu trúc nano 3
Các phương pháp chế tạo linh kiện kích thước micro và nano mét 2
Vật liệu cấu trúc nano 2
Vật liệu nano composit và polymer 2
Hóa học vô cơ nâng cao 2
Hóa học hữu cơ nâng cao 2
Hóa học các vật liệu có chức năng sinh học 2
Vật lý chất rắn nâng cao 2
Cơ học nano 2
Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano 2
Hóa lý nâng cao 2
Cảm biến và chip sinh học 2
Kỹ thuật hóa sinh 2
Seminar về Công nghệ Nano 2
Thực tập công nghệ Nano 6
Luận văn 15

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
Tiếng Anh và tiếng Việt

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Thời gian đào tạo: 24 tháng toàn thời gian
Địa điểm đào tạo chính: Cơ sở Mỹ Đình của Trường Đại học Việt Nhật tại Tòa nhà Việt Úc, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BẰNG CẤP
Tốt nghiệp chương trình, học viên nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Nano