Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

THỰC TẬP

Thực tập tại Nhật Bản 2018
  Học viên Trường Đại học Hướng dẫn
1 Phạm Đình Đạt Trường Đại học Công nghệ Tokyo GS. Kotaro KAJIKAWA
2 Đào Trung Đức Trường Đại học Ritsumeikan GS. Motoki KUBO
3 Nguyễn Thanh Hải JAIST PGS. Masashi Akabori
4 Lê Thị Hiền Trường Đại học Kwansei Gakuin GS. Akihiko FUJIWARA
5 Phạm Trong Lâm Trường Đại học Osaka PGS. Kazunori SATO
6 Tạ Thị Lương Trường Đại học Osaka GS. Yoshitada MORIKAWA
7 Hồ Ngọc Nam Trường Đại học Osaka GS. Yoji SHIBUTANI
8 Lô Tuấn Sơn Trường Đại học Osaka GS. Eiichi TAMIYA
9 Trần Kỳ Thanh Trường Đại học Ochanomizu GS. Kei YURA
10 Vũ Minh Thông Trường Đại học Công nghệ Tokyo GS. Kotaro KAJIKAWA

Thực tập tại Nhật Bản 2017

  Học viên Trường Đại học Hướng dẫn
1 Bùi Đức Trí Trường Đại học Osaka GS. Eiichi TAMIYA
2 Ngô Thị Thu Dinh Trường Đại học Osaka GS. Yoji SHIBUTANI
3 Lương Hữu Đức Trường Đại học Osaka GS. Yoshitada MORIKAWA
4 Phạm Thị Dung Trường Đại học Osaka PGS. Kazunori SATO
5 Nguyễn Văn Dũng Trường Đại học Kwansei Gakuin GS. Akihiko FUJIWARA
6 Trần Ngọc Lân Trường Đại học Công nghệ Tokyo PGS. Pham Nam Hai
7 Đào Duy Cường Trường Đại học Công nghệ Tokyo GS. Kotaro KAJIKAWA
8 Nguyễn Thị Tươi Trường Đại học Ochanomizu GS. Kei YURA