Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

Giảng viên

Giảng viên

STT Tên học Phần Giảng viên Nhật Bản Giảng viên Việt Nam
Học phần bắt buộc
1. Cơ học lượng tử TS. Đinh Văn An
(Chuyên gia JICA)
PGS. Nguyễn Thế Toàn
(VNU-HUS)
2. Nhiệt động học và cơ học thống kê PGS. Yasutaka Yamaguchi
(ĐH Osaka)
GS. Nguyễn Hoàng Lương
(VNU-HUS)
3. Nhập môn Khoa học và Công nghệ Nano GS. Tadashi Itoh
GS. Hitoshi Watarai
GS. Masanori Okuyama
(ĐH Osaka)
PGS. Nguyễn Hoàng Nam
(VNU-HUS)
4. Thực hành Khoa học và Công nghệ Nano   PGS. Nguyễn Hoàng Nam
(VNU-HUS)
TS. Phạm Tiến Thành
(VJU)
Các học phần tự chọn
1. Tiếng Anh nâng cao    
P/C 2. Tính toán trong Khoa học vật liệu nano TS. Đinh Văn An
(Chuyên gia JICA)
TS. Nguyễn Hoàng Oanh
(VJU)
P/C/B 3. Phân tích cấu trúc nano GS. Seiji Takeda
GS. Masayuki Abe
PGS. Satoshi Ichikawa
PGS. Ryotaro Aso
PGS. Naoto Kamiuchi
(ĐH Osaka)
TS. Phạm Nguyên Hải
(VNU-HUS)
TS. Phạm Tiến Thành
(VJU)
P/C 4. Các phương pháp chế tạo linh kiện kích thước micro và nano mét   TS. Nguyễn Quốc Hưng
(VNU-HUS)
P/C/B 5. Vật liệu cấu trúc nano   GS. Nguyễn Hoàng Lương
(VNU-HUS)
P/C/B 6. Vật liệu nano composit và polymer

PGS. Akinori Saeki

(ĐH Osaka)

PGS. Nguyễn Xuân Hoàn
TS. Trương Thanh Tú
TS. Nguyễn Minh Ngọc
(VNU-HUS)
C/B 7. Hóa học vô cơ nâng cao GS. Motohiro Nakano
(ĐH Osaka)
PGS. Huỳnh Đăng Chính
(HUST)
C/B 8. Hóa học hữu cơ nâng cao

PGS. Yohei Takeda

(ĐH Osaka)

TS. Phạm Văn Phong
(VNU-HUS)
B/C 9. Hóa học các vật liệu có chức năng sinh học GS. Motoki Kubo
GS. Mamoru Wakayama
(ĐH Ritsumeikan)
TS. Chu Nhật Huy
(VNU)
P 10. Vật lý chất rắn nâng cao PGS. Wilson Dino
(ĐH Osaka)
GS. Bạch Thành Công
(VNU-HUS)
P 11. Cơ học nano GS. Yoji Shibutani
(ĐH Osaka)
GS. Bạch Thành Công
(VNU-HUS)
P 12. Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano GS. Akihiko Fujiwara
(ĐH Kwansei Gakuin)

TS. Bùi Nguyên Quốc Trình

(VNU-UET)

P/C 13. Hóa lý nâng cao PGS. Tetsuya Tsuda
(ĐH Osaka)

PGS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

(VNU-HUS)
PGS. Nguyễn Xuân Hoàn

(VNU-HUS)

C 14. Hóa học xúc tác và xúc tác cấu trúc nano PGS. Tomoyoshi Suenobu
(ĐH Osaka)

PGS. Lê Thanh Sơn

(VNU-HUS)

B 15. Cảm biến và chip sinh học GS. Shigeyasu Uno
(ĐH Ritsumeikan)

PGS. Nông Văn Hải

(VAST)

B 16. Kỹ thuật hóa sinh GS. Masahiro Kino-Oka
(ĐH Osaka)

PGS. Hoàng Thị Mỹ Nhung

(VNU-HUS)

  17. Seminar về Công nghệ Nano    

Chú ý: P(Vật lý) / C(Hóa học) / B(Sinh học)