Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

Sau khi tốt nghiệp

STT Tên Nơi làm việc Web Học bổng
1 Đào Duy Cường Kỹ sư,
Công ty điện tử Alps, Nhật Bản
https://www.alps.com/e/ N/A
2 Ngô Thị Thu Dinh Giáo viên N/A N/A
3 Phạm Thị Dung Theo học chương trình tiến sĩ, Đại học Osaka http://www.dyn.ap.eng.osaka-u.ac.jp/QEDC/home.html JASSO
4 Nguyễn Văn Dũng Theo học chương trình tiến sĩ, Đai học Quốc gia Cheng Kung, Đài loan http://web.ncku.edu.tw/ National Cheng Kung
University
5 Lương Hữu Đức Theo học chương trình tiến sĩ, Đại học Osaka http://www.dyn.ap.eng.osaka-u.ac.jp/QEDC/home.html MEXT
6 Trần Ngọc Lân N/A N/A N/A
7 Bùi Đức Trí Theo học chương trình tiến sĩ, Đại học Tsukuba http://www.tsukuba.ac.jp/en/ MEXT
(Chờ kết quả)
8 Nguyễn Thị Tươi Nghiên cứu viên, Phòng nghiên cứu trọng điểm ĐHQGHN N/A N/A