Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

Luận văn thạc sĩ

Luân văn thạc sĩ khóa 2

STT Học viên Tên luận văn thạc sĩ Giảng viên hướng dẫn 1 Giảng viên hướng dẫn 2
1 Phạm Đình Đạt Nghiên cứu lớp màng đồng nhất có chiết suất thấp nhằm ứng dụng vào vật liệu metamaterial TS. Phạm Tiến Thành (VJU)  
2 Đào Trung Đức Nghiên cứu vật liệu metamaterial hấp thụ ánh sáng dự trên cấu trúc nano có trong tự nhiên TS. Phạm Tiến Thành (VJU)  
3 Nguyễn Thanh Hải Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit mangan dioxit/graphene bằng phương pháp điện hoá hỗ trợ plasma và khảo sát tính chất điện hoá TS. Phan Ngọc Hồng (VAST)  
4 Lê Thị Hiền Màng mỏng nền ZnO không pha tạp và pha tạp bằng phương pháp dung dịch: Chế tạo và Khảo sát TS. Bùi Nguyên Quốc Trình (VJU)  
5 Phạm Trọng Lâm Mô phỏng lượng tử sự hấp phụ các hợp chất hữu cơ bay hơi trên bề mặt Silicene TS. Đinh Văn An (VJU)  
6 Tạ Thị Lương Mô phỏng lượng tử sự hấp phụ các khí độc trên bề mặt Borophene TS. Đinh Văn An (VJU)  
7 Hồ Ngọc Nam Mô phỏng động học nguyên tử sự khuếch tán của các-bon trong sắt alpha với sự hiện diện của khiếm khuyết dạng điểm GS. Yoji Shibutani (Osaka Univ) TS. Nguyễn Tiến Quang (Osaka Univ)
8 Lô Tuấn Sơn Tối ưu hóa hạt nano đa chức năng nhằm ứng dụng trong cảm biến sinh học PGS. Nguyễn Hoàng Nam (HUS)  
9 Trần Kỳ Thanh Nghiên cứu tương tác của thụ thể mu-opioid khi liên kết với các phối tử có và không có định hướng bằng mô phỏng động lực học phân tử PGS. Nguyễn Thế Toản (HUS)  
10 Vũ Minh Thông Nghiên cứu đặc tính quang học của cấu trúc nanocups Kim loại – Chất điện môi – Kim loại và chế tạo TS. Phạm Tiến Thành (VJU) GS. Nguyễn Hoàng Lương (VJU)

Luân văn thạc sĩ khóa 1

STT Học viên Tên luận văn thạc sĩ Giảng viên hướng dẫn 1 Giảng viên hướng dẫn 2
1 Đào Duy Cường Nghiên cứu đặc tính quang học của cấu trúc nano chất điện môi - kim loại - chất điện môi nhằm ứng dụng vào bộ lọc quang học TS. Phạm Tiến Thành (VJU)  
2 Ngô Thị Thu Dinh Động học tính toán quá trình khuếch tán của các-bon trong sắt GS. Yoji Shibutani
(ĐH Osaka)
TS. Nguyễn Tiến Quang
(Osaka Univ)
3 Phạm Thị Dung Vật liệu hai chiều NaxSiS làm điện cực âm trong pin ion natri: mô phỏng bằng phương pháp nguyên lý đầu tiên. TS. Đinh Văn An
(JICA Expert)
 
4 Nguyễn Văn Dũng Khảo sát đặc trưng màng mỏng bán dẫn loại p CuO chế tạo bằng phương pháp dung dịch ứng dụng cho các linh kiện điện tử TS. Bùi Nguyên Quốc Trình
(VNU-UET)
 
5 Lương Hữu Đức Vật liệu cathode tiềm năng NaxVOPO4 dùng cho pin ion natri: nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ TS. Đinh Văn An
(JICA Expert)
 
6 Trần Ngọc Lân Nghiên cứu ảnh hưởng của bạc lên các tính chất quang điện của các màng mỏng TCO TS. Nguyễn Trần Thuật
(VNU-HUS)
TS. Hoàng Ngọc Lam Hương
7 Bùi Đức Trí Nghiên cứu chế tạo hạt nano đa chức năng Au-Fe3O4 nhằm ứng dụng trong y sinh PGS. Nguyễn Hoàng Nam
(VNU-HUS)
 
8 Nguyễn Thị Tươi Nghiên cứu tương tác của Nanocurcumin với phân tử DNA PGS. Nông Văn Hải
(VAST)